1. Hem
 2. /
 3. Tävlingar

Lokala tävlingar

Våra tävlingar på lokal nivå hittar du i Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas Equipe. Tävlingarna drivs på idell basis och i sin helhet av föreningens tävlingskommitté som består av föräldrar och ryttare. Är ryttaren även intresserad av att tävla utanför klubben är deltagande i tävlingskommittén obligatoriskt.

Arbetsgrupper som ingår i tävlingssektionen

 • Tävlingsledning (huvudansvar för planering och genomförande av tävling)
 • Administrativa gruppen (sekretariat)
 • Funktionärsansvariga
 • Fiket
 • Materialgrupp (Anläggning och IT)
 • Grupp för prisutdelning

Kontakta gärna tävlingskommittén via mail om du har några frågor eller är intresserad av att delta i kommitténs arbete.

Klubbtävlingar

Information om kommande klubbtävlingar på Valla ponnyklubb publiceras på anslagstavlan i stallet och via våra sociala medier. Anmälan sker via Hippocrates.

Regler för tävlingsryttare

Gäller fr.o.m. 2023-02-13

Generella regler för ryttare i Valla Ponnyklubb som önskar tävla på en av klubbens lektionshästar
 • Ridlärarna avgör vilka tävlingar som respektive ryttare kan delta i.
 • Ryttarens kompetensnivå avgörs alltid av ridlärarna.
 • Den tävlande skall visa gott omdöme och ha ett trevligt bemötande samt ett bra horsemanship.
 • Eventuella frågor kring våra egna tävlingar skall i första hand ske till tävlingskommittén.
 • För att ha möjlighet att tävla på Vallas hästar oavsett typ av tävling krävs minst att man regelbundet rider lektion på Valla Ponnyklubb.
 • Man ska dessutom vara hästskötare eller ha ett uppdrag i föreningen som sträcker sig aktivt över hela läsåret, såsom t.ex eventgruppen, styrelsen eller liknande.
 • Efter önskemål om häst fördelar ridskolechefen/ ridlärarna lämplig häst till varje ryttare.


Regler för medverkan i tävling eller träningsarrangemang (pay & jump/ride eller liknande) utanför Valla Ponnyklubb eller *1-tävling på Valla Ponnyklubb
 • Ridlärarna beslutar vilka tävlingar som är möjliga för ryttare och hästar att delta i, då det också måste passa ihop med andra aktiviteter hos Valla Ponnyklubb.
 • Ryttaren ska inneha grönt kort. Från det år då ryttaren fyller 14 år ska ryttaren själv ha grönt kort. För yngre ryttare ska istället förälder ha grönt kort.
 • Ryttaren ska enbart tävla för Valla Ponnyklubb.
 • Ryttaren ska rida minst en lektion/vecka i Valla Ponnyklubbs ridskola samt ha rätt kompetensnivå för att få tävla utanför klubben.
 • Hästskötare har förtur till denna typ av tävlingar. I mån av plats, tillgång på hästar, lämplighet och kunskapsnivå kan även elever som inte är hästskötare få tävla.
 • Intresseanmälan till tävlingar sker via mail till info@vallaponnyklubb.se, eller på annat sätt som klubben anger.
 • Intresseanmälan ska innehålla önskat datum att tävla, ryttarens namn, den önskade hästens namn, tävlingsplats, önskade klasser, samt namn på den som ska köra hästen till tävlingen. OBS! Intresseanmälan är inte likställt med att man får åka iväg, då det måste fungera tillsammans med ridskolans övriga verksamhet. Ridlärarna avgör det.
 • Den tävlande betalar startavgift, även vid lagtävling. Valla Ponnyklubb betalar lagavgiften.
 • Valla Ponnyklubb står för kostnaden för mätintyg på ponny. Den tävlande ansvarar själv för att boka tid och transportera hästen till mätning.
 • Hästlicens betalas av Valla Ponnyklubb. Ansvar för att införskaffa licens åligger den som tävlar.
 • Hyra av häst betalas med 200 kr/häst vid tävling eller annat arrangemang utanför Valla. Fakturering sker terminsvis i efterskott. Denna avgift gäller hästskötare. För icke-hästskötare är kostnaden 400 kr/häst per tävlingstillfälle.
 • Alla ryttare som tävlar för Valla Ponnyklubb utanför Valla Gård, samt målsman som kommer att ansvara för denne på tävling, godkänner och accepterar dessa tävlingsregler genom att underteckna nedan.
Transport av hästar

Den som kör Valla Ponnyklubbs hästar i transport ska inneha körkort sedan flera år samt vara en van förare i fordonet, även med släp. Kunnighet i backning inkluderat. Att tillräcklig körkortsbehörighet finns för fordonskombinationen är självklart förarens ansvar. Förare ska ha kunskap om den särskilda försiktighet som krävs vid transport av häst.

Riktlinjer för föräldrar till barn som planerar att tävla utanför Valla

När en ryttare planerar att börja tävla kontaktar förälder tävlingskommittén för att bli tilldelad ett tävlingsuppdrag. (exkluderat för aktiva styrelsemedlemmar). Om ryttaren är myndig så kan denne ingå i tävlingskommittén i stället för förälder. Varje arbetsgrupp enligt nedan skall delta med minst en representant på tävlingskommitténs möten.

Följande arbetsgrupper ingår i tävlingsorganisationen
 • Tävlingsledning (huvudansvar för planering och genomförande av tävling)
 • Administrativa gruppen (sekretariat)
 • Funktionärsansvariga
 • Fiket
 • Tävlingsmaterialgruppen (Anläggning och IT)
 • Gruppen för prisutdelning
 • Säkerhet, avspärrning och parkering

Jag har tagit del av ovanstående regler och förstår vilka skyldigheter jag har.

Datum:_______________________

Ryttarens namn:____________________

Målsnamns namn:_____________________

Underskrifter:___________________________