1. Hem
 2. /
 3. Tävlingar

Lokala tävlingar

Våra tävlingar på lokal nivå hittar du i Svenska Ridsportförbundets tävlingsdatabas Equipe. Tävlingarna drivs på idell basis och i sin helhet av föreningens tävlingskommitté som består av föräldrar och ryttare. Är ryttaren även intresserad av att tävla utanför klubben är deltagande i tävlingskommittén obligatoriskt.

Arbetsgrupper som ingår i tävlingssektionen

 • Tävlingsledning (huvudansvar för planering och genomförande av tävling)
 • Administrativa gruppen (sekretariat)
 • Funktionärsansvariga
 • Fiket
 • Materialgrupp (Anläggning och IT)
 • Grupp för prisutdelning

Kontakta gärna tävlingskommittén via mail om du har några frågor eller är intresserad av att delta i kommitténs arbete.

Klubbtävlingar

Information om kommande klubbtävlingar på Valla ponnyklubb publiceras på anslagstavlan i stallet och via våra sociala medier. Anmälan sker via Hippocrates.

Regler för tävlingsryttare

Regler för medverkan i klubbtävling
 • Ryttaren skall vara medlem samt rida lektion hos Valla Ponnyklubb under innevarande år, för att få delta i klubbtävlingar med lektionshäst.
 • Ryttaren skall ha ett trevligt bemötande, visa gott horsemanship och gott omdöme.
 • Personalen beslutar om vilka tävlingar/klasser och vilken häst som är lämplig för ryttaren att tävla med. Anmälan och betalning görs i Hippocrates. Ibland krävs även en anmälan på särskilt anslag på anslagstavlan i stallet eller i vissa fall direkt till personalen.
 • Det är inte något krav att ryttaren ska vara hästskötare men vid vissa utvalda tävlingar kan hästskötaren få förtur att tävla på sin sköthäst.
 • Eventuella frågor ska i första hand ske till tävlingskommittén på mailadressen tavlingar@vallaponnyklubb.se.
Regler för medverkan i lokal tävling eller utanför Valla ponnyklubb
 • Personalen beslutar vilka tävlingar som är möjliga för ryttare och hästar att delta i.
 • Ryttaren eller vårdnadshavare, om ryttaren är yngre än 13 år, skall inneha ett s.k. Grönt Kort.
 • Ryttaren skall vara medlem och tävla för Valla Ponnyklubb.
 • Ryttaren skall sköta lektionshäst hos Valla Ponnyklubb.
 • Ryttaren skall rida 2 lektioner per vecka på Valla Ponnyklubb samt ha rätt kompetensnivå för att få tävla utanför klubben. Ryttarens nivå avgörs alltid personalen.
 • Ryttaren skall betala samtliga avgifter som följer individuell tävlan. Vid lagtävlan betalas lagavgiften av klubben.
 • Valla Ponnyklubb ansvarar för att hästen har giltigt mätintyg. Ryttaren ansvarar för att boka tid och transportera hästen till mätning.
 • Hästens licens betalas av Valla Ponnyklubb. Ryttaren ansvar för att införskaffa licens.
 • Ryttaren skall betala en avgift för lån av häst om 200 kr per häst och tävling. Fakturering sker terminsvis (gäller tävling utanför Valla) via Hippocrates.
 • Kopia av hästens pass finns i en pärm på kontoret. Ryttaren ansvarar för att kontrollera att kopian har alla nödvändiga dokument ex. senaste mätintyg och vaccinationsintyg samt att kopian är vidimerad av ridskolechef.
Transport av häst
 • Föraren som kör Valla ponnyklubbs hästar i transport skall inneha körkort sedan flera år samt vara van att köra fordon med släp.
 • Föraren skall vara kunnig i backning av släp.
 • Föraren ansvarar för att hen har tillräcklig körkortsbehörighet för aktuell kombination av fordon och släp.
 • Hästtrailern ska tvättas med desinfektionsmedlet Virkon innan ilastning av Valla ponnyklubbs hästar.
 • Vid tävling utanför klubben får man inte låna/använda andras foder, emballage eller krubbor/hinkar.
Regler för vårdandshavare
 • Vårdnadshavare skall delta i någon av arbetsgruppen som tillhör tävlingssektionen (exkluderat för styrelsemedlemmar) på Valla ponnyklubb.
 • Om ryttaren är myndig skall hen själv delta i någon av arbetsgrupperna istället för vårdnadshavare.
 • Varje arbetsgrupp skall delta med minst en representant på tävlingskommitténs möten.