Kommitéer – hästskötarföräldrar

Föräldrar till hästskötare förväntas ingå i en av nedanstående kommitéer. Kommitéernas syfte är att jobba med både löpande och enskilda insatser för att stärka klubben, avlasta personal och styrelse samt att hålla kostnaderna för klubbens verksamhet nere. 

Behöver du kontakt med en kommité eller kommitéansvarig, maila Anna Larsson: anna.larsson@vallaponnyklubb.se

 • Bygg
 • Event
 • Fiket
 • Fordon
 • IT
 • Klubbförsäljning
 • Material
 • SISU
 • Sponsring
 • Städ
 • Trygghet o Trivsel
 • Tävling

Nedan beskrivs respektive kommités ansvarsområden. Kontaktinformation finns även på anslag i stallet, nära foderrummet.

Bygg

Lagar o reparerar lite större saker

Boxgaller

Byta slanor på staket

Skapa kluriga bygglösningar

Byta lysrör – vi har minst 140 armaturer!

Organisera Fixardagarna

Event

Hubertusjakt, Nationaldag, Julshow

Planera, genomföra (mycket kunskap finns att tillgå)

Nationaldag – i huvudsak ponnyridning

Fiket

Hantera fikets planering och inköp

Hålla ordning och reda i klubbköket

Inventera i klubbköket

Förbereda köket för evenemangsfunktionärer

Kontakt med bitr. kassör för växelkassa

Fundera kring mini-café i stallet

Fordon

Gårdsbil o fordon

Volvo V50

Däckbyte

Städning

Service

Besiktning osv

Personalcyklar

Fodervagn – ev stöd till personalen (punka osv.)

IT

Stötta personal med datorer och skrivare

Hjälpa personal med mjukvara

Hålla koll på föreningens nätverk

Klubbförsäljning

Hantera hämtning och distribution Restaurangchansen

Organisera annan klubbförsäljning

Hantera pantburkar

Material

Lagar o reparerar redskap o möbler, som tex kvastar, grephandtag, hyllor, stolar mm

Håller hindermaterial och annan liknande utrustning i gott skick

Sätter upp skyltar om vid behov, tex ”Barnvagn här”, ”Toalett” osv.

Köra hästskor till Stena Recycling

Smörjer dörrar och lås

Generellt mindre reparations- och underhållsprojekt.

SISU

Hantera SISU (beskriv gärna vad det innebär)

Sponsring

Sponsring

Färdigställa påbörjat sponsormaterial

Söka sponsorer

Hålla kontakt med sponsorer

Hantera sponsorartiklar

Meddela bitr. kassör om fakturering

Sponsorhuset (webfunktion)

Städ

Städa toaletterna minst tisdag o torsdag (170 tim per år idag)

Tömma papperskorgar

Tömma soptunnor

Inköp städmateriel vid behov – samråd personal

Lokalplanering klubb, gardiner, möblering, tavlor

Ha koll på möbler i fikarum mm Något trasigt/smutsigt?

Trygghet o Trivsel

Trygghet i stallet

Antimobbing

Ridsportförbundet har material

Ordna fika i stallet ihop med fiket

Konflikthantering – vara stödgrupp

Arrangera små-aktiviteter – om man vill

(Förtydligande – ansvarsområdet är medlemmarna, personalfrågor hanteras av ridskolechef samt arbetsgrupp i styrelsen)

Tävling

Anordna klubbtävlingar

Anordna lokala tävlingar