Vårterminen startade måndagen den 2:e januari med ordinarie schema.